informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

 

Základy sportovního tréninku (PPD058)
- předběžný rámcový obsah přednášek

Prezenční bc. studium, managament, III. ročník

      Výuka probíhá každou středu zatím prostřednictvím Adobe connect. Klikněte na: https://el.lf1.cuni.cz/trenink a přihlaste se svým příjmením a křestním jménem.


1. Úvod, obsah předmětu, požadavky ke zkoušce.

Sport - jeho struktura a funkce, systematika soutěží.

Pojetí, cíle a úkoly sportovního tréninku.

Sportovní výkon a jeho struktura.

      2. Teoretická interpretace sportovního tréninku, systémový přístup.

Realizační tým, trenérství, činnost trenéra, činnosti a úkoly manažera ve sportovním tréninku.

      3. Zatížení: zátěžové podněty, klasifikace tréninkových cvičení jako adaptačních podnětů, intenzita, míra specifičnosti.

Manipulace se zatížením.

Frekvence tréninkových podnětů, zotavné procesy.

      4. Trénink jako proces specializované adaptace, motorické učení, interakce.

Průběžný test ke zkoušce I.

5. Složky sportovního tréninku: kondiční, technická, taktická, psychologická. Vytrvalostní schopnosti: koncept, význam, strategie, stimulace, operativní nástroje rozvoje.

Aerobní oblast: metody stimulace, prostředky, anaerobní oblast: metody stimulace.

6. Silové schopnosti, strukturace pro potřeby tréninku. Přehled a specifikace druhů silových schopností.

Rychlostní schopnosti a jejich stimulace.

Metody, komponenty a prostředky rozvoje síly a rychlosti.

7. Koordinační schopnosti, pohyblivost.

Technická příprava, obecná východiska, technika, kritéria techniky. Sportovní dovednosti. Praktické aspekty osvojování a zdokonalování dovedností.

Metody rozvoje koordinace, techniky a pohyblivosti.

8. Taktická příprava a její obsah: taktika, taktické jednání, vědomosti, dovednosti, myšlení v tréninkovém procesu.

Psychologická příprava: pojetí, obsah, dlouhodobá a krátkodobá psychologická příprava.

Průběžný test ke zkoušce II.

9. Dlouhodobá koncepce a managament sportovního tréninku: etapy základního, specializovaného a vrcholového tréninku, ukončení kariéry.  

10. Periodizace sportovního tréninku: makrocyklus, mezocyklus, mikrocyklus, tréninková jednotka. Stavba tréninku: roční tréninkový cyklus, období přípravné, hlavní, závodní, přechodné.

11. Sportovní manažer a řízení sportovního tréninku (systémové pojetí): plánování, evidence, kontrola trénovanosti, vyhodnocování. Prognostika a její uplatnění při participaci manažera na řízení sportovního tréninku. Základní rysy koncepce tréninku dětí a mládeže. Trénink zdravotně postižených.

      12. Současné trendy a tendence v managamentu sportovního tréninku, trénink ve vyšší nadmořské výšce.

      13. Rezerva, průběžný test a test ke zkoušce.

Základní doporučená literatura

 1. DICK, W., F. Sports Training Principles, London: A&C Black, 2002.

 2. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2012.

 3. DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum 2008.

 4. DUFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku Rychlost, Praha: Mladá fronta, 2015.

 5. LINZ, L. Úspěšné koučování týmů, Praha: Mladá fronta, 2009.

 6. NEUMANN, G., PFUETZNER, A, HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2000.

 7. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 175 s. ISBN 80-244-0981-X.

 8. MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada 2006.

 9. NAVIN, A. Sports coaching, Ramsbury: The Crowood Press, 2011

 10. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada 2008.

 11. PYKE, F. S. Better Coaching, Champaing: Human Kinetics, 2001.

 12. SCHNABEL, G., HARRE, D., BORDE, A. Trainingsleher - Trainingswissenschaft, Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2008.

 13. STEINHOEFER, D. Grundlagen des Athletiktraining, Muenster: Philipka Verlag, 2003.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 14. června 2021 webmaster