informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


studijní podklady

Seminář sportovního tréninku (nMgr. TVS, denní i kombinované) 
doporučená literatura k semináři
možnosti vyhledávání odborných sportovních informací na internetu (přednáška)
stručné shrnutí problematiky Conconiho testu

fotografie z realizace Conconiho testu (4.11.2008, 22.6.20007, 17.5.2005)
grafy a tabulky tepové frekvence Conconiho testu dne 4.11.08´
vybraná doporučená literatura k semináři sportovního tréninku
grafické vyjádření tepové frekvence Conconiho testu dne 22.5.07´
grafické vyjádření tepové frekvence Conconiho testu dne 10.5. a 3.6 06´
ukázkové seminární práce:
    Výběr talentů pro běh na lyžích
    Motorické testy
    Principy sestavování rámcových/krátkodobých tréninkových plánů (na příkladu tréninku vrhače)
ukázková prezentace seminární práce:
    Principy sestavování tréninkových plánů


Přednášky informace o sportovních odvětvích
(I. MNG - letní semestr)
p
říklad otázek v zápočtovém testu

Seminář hospitační praxe v tělovýchově
I
(III. TVS bc. - zimní semestr)
doporučená literatura k hospitačním praxím v tělovýchově
Evropská charta sportu
ukázková seminární práce:
    Herní aspekty tréninku - herní cvičení a průpravná hra

Seminář hospitační praxe ve školství
( III. TVS bc. - letní semestr)

doporučená literatura k hospitačním praxím ve školství
s
eznam doporučených internetových odkazů (zpracoval: Mgr. Karel Kovář)
Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT, 2001)
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(VÚP, 2004)

Zákon
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon ze dne 24. září 2004)
ukázková seminární práce:
    Nonverbální projev učitele

Odborná praxe v tělovýchově II.
(III. TVS bc. - zimní semestr)

orientační osnova pro zpracování odborného textu
převzato z: Tilinger, P. (ved. kol.): Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu, Praha: Karolinum, 2009.

Jak citovat? (odkaz na www.boldis.cz)

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 15. července 2021 webmaster