informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

Hospitační praxe ve sportu
Tato praxe představuje kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních zařízení s následnými rozbory hospitovaných tréninkových jednotek v rámci seminářů, věnovaných prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů, a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení studentů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, tj. jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, instruktora, tj. jedince, který tréninkový proces řídí.
Cílem hospitační praxe ve sportu je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.). V oblasti sledování sportovního tréninku studenti postupují od vytvoření projektu a jeho obhajoby přes sběr dat a jejich vyhodnocení až po zpracování závěrů z řady pozorování a jejich obhajobu na semináři. Další úkoly čekají studenty v oblasti pozorování a posuzování tělovýchovných služeb.

Předběžný program semináře „hospitační praxe ve sportu“
ZS 2021-2022, skupina prof.
J. Suchého a Mgr. A. Čechové

5. 10.15,00 úvodní seminář

12. 10. – 18,00 ragby extraliga muži Tatra Smíchov (hřiště Tatry Smíchov: ul. Smrčinská, www.tatrasmichov.com, hospitace se uskuteční venku - nezapomeňte teplé oblečení)

18. 10. termín odevzdání projektů seminárních prací (do 12,30 hod.)

19. 10. 16,00 házená muži Dukla Praha (sraz 15,50 v ulici Pilotů - před vstupem do vojenského areálu; do vojenského objektu není možný pozdní příchod, pro vstup do areálu je nutné potvrzení o bezinfekčnosti: očkování, prodělaný Covid-19 do 180 dnů, PCR test max. 7 dnů, IgA test max. 48 hod.)

26. 10. – 15,00 hod. seminář k prezentaci projektů sledování

1. 11. – termín odevzdání dopracovaných projektů seminárních prací (do 12,30 hod.)

2. 11. – 15,00 hod., tenis děti ČLTK Praha (sraz 14:50, ostrov Štvanice 38, 170 00, Praha - 7)

9. 11. – 16,00 vodní slalom (sraz 15,50 u kanálu Trója, nezapomeňte velmi teplé oblečení)

16. 11. zřejmě basketbal (Sokol Pražský, Žitná 1438/42)

23. 11. – 15,00 seminář k prezentaci výsledků sledování tréninkových jednotek

30. 11. – 15,00 fitness (www.squashpoint.cz, Květnového vítězství 938/79, Praha - 4)

7. 12. – individuální návštěva wellness nebo fitnes centra, případně trénink (dle vývoje epidemiologické situace)

14. 12. – 16:00 boccia (sraz 15,50 před Jedličkovým ústavem: Na Topolce 1713, www.scjupraha.eu)

21. 12. – rezerva

3. 1. 2022 – termín odevzdání seminárních prací k fitness centrům (do 12,30 hod. sekretariát katedry)

4. 1. 2022 – 15,00 závěrečný seminář, prezentace výsledků seminárních prací k problematice fitness center, výběr témat pro Pedagogické praxe I., UK FTVS (sraz u dveří H212)     

Pozn.: v průběhu semestru může zřejmě bohužel docházet ke změnám – sledujte www.jirisuchy.cz

 Zápočtové požadavky:

1. Odevzdání projektu a seminární práce ke sledované a hodnocené tématice v požadovaných termínech.

2. Pravidelné odevzdání zpracovaných hospitačních záznamů (vždy v pondělí do 12,30 hod).

3. Odevzdání seminární práce k problematice fitness nebo wellness zařízení.

4. Aktivní účast na seminářích a hospitacích (tolerovány jsou max. dvě absence).

5. S ohledem na hysterii související s Covid-19 z Číny se, v případě že se nebudete cítit zcela zdrávi, nemusíte výuky účastnit (není nutné dokládat žádné lékařské potvrzení, plně postačuje omluva e-mailem).

6. Pokud by Vaše nepřítomnost ve výuce ze zdravotních důvodů byla delší, pak Vám nabídnu doplnění požadovaného počtu náslechů na stejném principu jako u kombinovaného studia a prodloužení zápočtových termínů. 

Zápočtové termíny: 10. 1. 2022 - řádný termín, do 31. 1. 2022 - I. opravný termín, do 11. 2. 2022 - II. opravný termín.

Podrobné pokyny pro hospitační praxe  jsou uvedeny ve skriptech:
FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4988-7.

Doporučená literatura
ALTER, M. J. Strečink. Praha: Grada, 1999.
BAECHLE, T. R. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, Ilinois: Human Kinetics, 2015.
BOMPA, T. O., CARRERA, M. Periodization Training for Sports. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2005.
BOMPA, T. O., PASQUALE, M., CORNACCHIA, L. J. Serious Strength Training. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2003.
BOYLE, M. Functional Training for Sports. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2004.
BROWN, L. E., FERRIGNO, V.A., SANTANA, J. C. Training for Speed, Agility, and Quickness. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2000.
BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Grada: Praha, 2005.
CISSIK, J. M., BARNES, M. Sport Speed and Agility Training. Monterey: Coaches choice, 2004.
COOK, G. Athletic Body in Balance. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2003.
DICK, F.W. Sports Training Principles. London: A&C Black Publishers, 2007.
DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum, 2008.
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2012.
DUFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku, rychlost. Praha: Mladá fronta, 2015.
EHLENZ, H., GROSSER, M., ZIMMERMANN, E. Krafttraining. Munchen: BVL Sportwissen, 2003.
FARROW, D. Developing Sport Expertize. London: Routledge, 2013.
GRASGRUBER, P., CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008.
GROSSER, M., STARISCHKA, S., ZIMMERMANN, E. Das neue Konditionstraining. Munchen: BVL Sportwissen, 2004.
HACKFORT, D. a kol. Dictionary of Sport Psychology, London: Elsiever, 2019.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2012.
HENDL, J. Přehled statistických metod – Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012.
HOFFMAN, J. Physiological Aspects of Sport Training and Perfomance, Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2014.
HOCHMANN, A., LAMES, M., LETZELTER, M. Úvod do sportovního tréninku. Prostějov: Sdružení sport a věda, 2010.
JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012.
JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Praha: Grada, 2017.
JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014.
KAMPMILLER, T. a kol. Teória športu a didaktika športového tréningu. Bratislava: UK FTVŠ, 2012.
KRAEMER, W. J., STEVEN, J. F. Strength Training for Young Athletes. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2005.
KURZ, T. Science of Sports Training. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2001.
LEHNERT, M. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
LINZ, L. Úspěšné koučování týmů. Praha: Mladá Fronta, 2016.
MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada, 2006.
MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
MORRIS, T. a kol. Sport Psychology. Sydney: John Wiley and Sons, 2004.
NEUMANN, G., PFUTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005.
PANUŠKA, P. Rozvoj vytrvalostních schopností. Praha: Mladá fronta, 2014.
PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2012.
PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010.
PYKE, F. Better Coaching. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2001.
SANDER, D. Sports Power. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2005.
SHARKEY, B. J, GASKILL, S. E. Fyziologie sportu pro trenéry. Praha: Mladá fronta, 2019.
SHEPHERD, J. The Complete Guide to Sports Training. London: A&C Black Publishers, 2006.
SLEPIČKA, P. a kol. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009.
SPARROW, W. A. Energetics of Human Aktivity. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2000.
STOPPANI, J. Velká kniha posilování. Praha: Grada, 2008.
SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2007.
TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Praha: Univerzita Karlova, 2007.
TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A., SVOBODA, P., ERLEBACHOVÁ, E., SUCHÝ, J. Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum, 2012.
VANDERKA, M. Silový tréning pre výkon. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013.
WEINBERG, R. S., GOULD, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign: Human Kinetics, 2019.
WEINECK, J. Optimales Training. Balingen: Spitta Verlag, 2010.
ZATSIORSKY, V. M., KRAEMER, W. J. Silový trénink, praxe a věda. Praha: Mladá fronta, 2014.
ZINTL, F., EISENHUT, A. Ausdauertraining. Munchen: BVL Sportwissen, 2004.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 28. června 2022 webmaster