informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


Seminář sportovního tréninku

 (volitelný předmět - 1/1 Zk, II. nMgr. denní i kombinované)

Předmět úzce navazuje na přednášky Základy sportovního tréninku a Výkon a trénink ve sportu. Hlavním záměrem je další prohloubení znalostí k problematice tréninkového procesu, jeho metodách, evidenci i praktické realizaci. Zásady zkoumání struktury sportovního výkonu, manipulace se zatížením a možnosti diagnostiky úrovně trénovanosti (formou vzorového praktického projektu). Novinky v oblasti sportovní přípravy a využívání různých postupů při řízení tréninkového procesu.

Rámcový obsah výuky:
Úvod, přednášky: shrnutí vybraných tendencí současného sportu a sportovního tréninku, možnosti vyhledávání odborných informací ve specializovaných databázích a na internetu; výběr témat pro zpracování seminární práce
Přednáška: trendy soutěžní úspěšnosti
Přednáška: řízení, evidence a vyhodnocování sportovního tréninku; tréninkové plány; ukazatele a dokumentace tréninkového procesu, seminář: prezentace a oponentura projektů seminárních prací - I. část
Organizační a administrativní aspekty přípravy účasti na OH nebo diskuse s trenérem fotbalové juniorské reprezentace
Přednášky: Conconiho test; využití sporttesterů v závislosti na manipulaci se zatížením, kondiční příprava (rozvoj vybraných silových schopností – plyometrie a elektrostimulace) seminář: prezentace a oponentura seminárních prací  - I. část
Seminář: praktická ukázka diagnostiky vytrvalostních schopností - Conconiho test, prezentace a oponentura seminárních prací  - II. část
Seminář: vyhodnocení Conconiho testu, prezentace a oponentura sem. prací - III. část, test ke zkoušce

Nabídka témat seminárních prací:
a)      Trendy sportovního tréninku na příkladu Vaší specializace ( vývoj výkonnosti,  vývoj tréninku)
b)      Technologie ve sportu
( trenažery,  materiály, simulátory)
c)      Vstup vědeckých technologií do sportovní specializace
d)      Příprava, vedení a následné vyhodnocení praktického terénního testu (může si zvolit jen jeden student)
e)      Téma dle vlastního výběru (po konzultaci s přednášejícím)

Požadavky ke zkoušce (denní studium): minimální počet potřebných bodů: 20.  
Účast na přednášce/semináři: 2 body; prezentace projektu seminární práce: 2 body; prezentace novinky/zajímavosti z oblasti sportovního tréninku 2 body; písemný test: 0 až 10 bodů; obhájená seminární práce: 4 až 7 bodů; studium a prezentace předem projednané zahraniční publikace: 2 body.

Základní doporučená literatura:
1.        BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: Univerzita Karlova, 1990.
2.        BOMPA, T. Periodization.  Auckland: Human Kinetics, 1999.
3.        COEN, B. Individuelle anaerobe Schwelle. Köln: Sport und Buch Strauss, 1997.
4.        DICK, F.W.: Sports training principles, London: AC Blafl, 2002.
5.        DOBRÝ, L. SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry - výkon a trénink. Praha: Olympia 1988.
6.        DOVALIL, J. a kol.  Výkon a trénink a ve sportu. Praha: Olympia, 2005. 
7.        ELIOT, B. et al. Training in Sport. Applying Sport. S'cience. Chichester: John Willey, 1998.

8.        FORAN, B. High-perfomance sports conditioning. Auckland: Human Kinetics, 2001.

9.        GROSSER, M., STARISCHKA, S. Das neue Konditionstraining für alle Sportarten. München: BLV Verlag, 1998.

10.     HOLZ, D. Trainingstagebuch. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998.

11.     HOTTENROTT, K. Ausdauertraining. Lüneberg: Wehdmeier und Pulsch Verlag, 1994.

12.     JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.

13.     JANSSEN, P.G.J.M. Ausdauertraining. Erlangen: Perimed, 1994.

14.     KREIDER, B. R. a kol. Overtraining in Sport. Auckland: Human Kinetics, 1997.

15.     KURZ, T. Science of Sports Training. Island: Pond Stadion, 2001.

16.     MANGI, R. a kol. Sports Fitness and Training. New York: Pantheon books, 1987.

17.     MARTIN, D. a kol. Handbuch Trainingslehre, Schondorf: Verlag Karl Hofmann, např.: 1993.

18.     MATWEJEW, L. P. Periodisierung des sportlichen Trainings. Berlin: Bartels & Wernitz, 1975.

19.     MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti, Olomouc: UP FTK, 2005.

20.     NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., BERBALK, S. Optimiertes Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998. (př. anglická verze: Sucessful Endurance Training, 2000).

21.     NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer, 1992.

22.     NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou, Praha: Grada, 2005.

23.     Perič, T.: K možnostem identifikace struktury sportovní talentovanosti, Praha: Karolinum. 2008

24.     Perič, T., Dovalil, J.: Sportovní trénink, Praha: Grada, 2010.

25.     PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol.: Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010.

26.     SHEPHARD, R., ÅSTRAND, P. Endurance in Sport. Oxford: Blakwell Scientific Publications, 1992.

27.     SCHNABEL, B. a kol. Trainingswissenschaft. Berlin: Sportverlag 1997.

28.     SLEAMAKER, R. Systematisches Leistungstraining, Schritte zum Erfolg. Aachen: Meyer & Meyer, 1996.

29.     SUCHÝ, J.: Využití energetické náročnosti při řízení tréninku vytrvalostních vícebojů, Ústí nad Labem:  PF UJEP, 2002.

30.     SUCHÝ, J.: Počítačové zpracování tréninkové dokumentace (vytrvalostní víceboje, lední hokej),  Praha: Karolinum, 2010.

31.     SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERIČ, T.: Současné trendy tréninku ve vyšší nadmořské výšce, Česká kinantropologie, vol. 13, č. 2, Praha, 2009, s. 38-53.

32.     SUCHÝ, J., KRAČMAR B.: An analysis of the kinesiology of the skate skiing and roller skiing, Ugdymas, vol. 68, č. 3., Kaunas, 2008, s. 81-87.

33.     SUCHÝ, J., VALENTA, P., TILINGER, J., PYŠNÁ, J.: System der staatlichen Sportförderung in der Tschechischen Republik am Beispiel Triathlon, Leistungssport, vol. 1, Oelde, 2010, s. 48-53.

34.     SUCHÝ, J., PECHA, J.: Shrnutí teoretických i praktických zkušeností s používáním přístroje Power Plate. Phys. Educ. Sport 20, vol. 2, Bratislava, 2010, s. 34-38.

35.     TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, 2004.

36.     TILINGER, P., KOVÁŘ, K., SUCHÝ, J.: Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für Olympischen Spiele 2008 in Peking, Leistungssport, vol. 4, Oelde, 2005, s.39-44.

37.     VERCHOŠANSKIJ, J. Ein neues Trainingssystem für zyklische Sportarten. Münster: Philippka -Verlag, 1992.

38.     WEINECK, J. Optimales Training. Baligen: Perimed - spitta, 1994.

39.     WILBER, R. Altitude training and athletic performance. Auckland: Human Kinetics, 2004.

40.     ZATSIOROVSKI, V. M. Krafttraining Praxis und Wissenschaft. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1995.

41.     ZATSIOROVSKI, V. M. Science and Practice of Strenght Training. Auckland: Human Kinetics, 1995.

42.     ZINTL, F. Ausdauer Training. München: BLV Verlag, 1994.

Pozn.: při zpracování seminární práce nezapomínejte na formální náležitosti, včetně přehledu použité literatury; písmo: Times New Roman 12, řádkování 1,5. Doporučuji prostudovat osnovu pro zpracování odborného textu (Tilinger, P. a kol. Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2009).

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. července 2020 webmaster