informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


HOSPITAČNÍ  PRAXE VE SPORTU

Hospitační praxe představují kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních aktivit s následnými rozbory - semináři, věnovanými prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich studentů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, - tedy jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, tedy jedince, který tréninkový proces řídí.
            Cílem hospitační praxe v tělovýchově je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.). V oblasti sledování sportovního tréninku studenti postupují od projektu, jeho obhajoby, přes sběr dat, jejich hodnocení, až po zpracování závěrů z řady sledování a jejich obhajobu na semináři.

            Další úkoly čekají studenty v oblasti sledování a posuzovaní kvality tělovýchovných služeb.

Orientační a předběžný program semináře „hospitační praxe ve sportu“ pro denní studium
ZS 2021-2022 (skupina prof.
J. Suchého a Mgr. A. Čechové)

5. 10.15,00 úvodní seminář
12. 10. – 18,00 ragby extraliga muži Tatra Smíchov
(hřiště Tatry Smíchov: ul. Smrčinská, www.tatrasmichov.com, hospitace se uskuteční venku - nezapomeňte teplé oblečení)
18. 10. termín odevzdání projektů seminárních prací (do 12,30 hod.)

19. 10. 16,00 házená muži Dukla Praha
(sraz 15,50 v ulici Pilotů - před vstupem do vojenského areálu; do vojenského objektu není možný pozdní příchod, pro vstup do areálu je nutné potvrzení o bezinfekčnosti: očkování, prodělaný Covid-19 do 180 dnů, PCR test max. 7 dnů, IgA test max. 48 hod.)
26. 10. – 15,00 hod.
seminář k prezentaci projektů sledování
1. 11. – termín odevzdání dopracovaných projektů seminárních prací (do 12,30 hod.)

2. 11. – 15,00 hod., tenis děti ČLTK Praha
(sraz 14:50, ostrov Štvanice 38, 170 00, Praha - 7)
9. 11. – 16,00 vodní slalom
(sraz 15,50 u kanálu Trója, nezapomeňte velmi teplé oblečení)
16. 11.
zřejmě basketbal (Sokol Pražský, Žitná 1438/42)
23. 11. – 15,00 seminář
k prezentaci výsledků sledování tréninkových jednotek
30. 11. – 15,00 fitness
(www.squashpoint.cz, Květnového vítězství 938/79, Praha - 4)
7. 12. –
individuální návštěva wellness nebo fitnes centra, případně trénink (dle vývoje epidemiologické situace)
14. 12. – 16:00 boccia
(sraz 15,50 před Jedličkovým ústavem: Na Topolce 1713, www.scjupraha.eu)
21. 12. – rezerva
3. 1. 2022 – termín odevzdání seminárních prací k fitness centrům (do 12,30 hod. sekretariát katedry)

4. 1. 2022 – 15,00 závěrečný seminář, prezentace
výsledků seminárních prací k problematice fitness center, výběr témat pro Pedagogické praxe I., UK FTVS (sraz u dveří H212)     

Pozn.: v průběhu semestru může zřejmě bohužel docházet ke změnám

Zápočtové požadavky:

    1. Odevzdání projektu a seminární práce ke sledované a hodnocené tématice v požadovaných termínech.
2. Pravidelné odevzdání zpracovaných hospitačních záznamů (vždy v pondělí do 12,30 hod).
3. Odevzdání seminární práce k problematice fitness nebo wellness zařízení.
4. Aktivní účast na seminářích a hospitacích (tolerovány jsou max. dvě absence).
5. S ohledem na hysterii související s Covid-19 z Číny se, v případě že se nebudete cítit zcela zdrávi, nemusíte výuky účastnit (není nutné dokládat žádné lékařské potvrzení, plně postačuje omluva e-mailem).
6. Pokud by Vaše nepřítomnost ve výuce ze zdravotních důvodů byla delší, pak Vám nabídnu doplnění požadovaného počtu náslechů na stejném principu jako u kombinovaného studia a prodloužení zápočtových termínů.

Zápočtové termíny: 10. 1. 2022 - řádný termín, do 31. 1. 2022 - I. opravný termín, do 11. 2. 2022 - II. opravný termín.

 

Vyhláška pro studenty III. r. TVS bc. kombinovaného studia

 Hospitační praxe ve sportu

(PPPD196K)  

Součástí studijních požadavků III. ročníku oboru TVS bc. kombinované studium je absolvování odborné praxe ve sportovních klubech, nebo tělovýchovných zařízeních.

            Požadavky odborné praxe I. jsou v souladu se skripty FLEMR L. a kol.: Pedagogické praxe  v tělesné výchově   a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021 pro kombinované studium upraveny následujícím způsobem:

1.        zúčastnit se úvodního (15. 10. 2021 o 7:30, místnost U2) a závěrečného semináře (25. 1. 2022 o 11:00, místnost P1),

2.        zvolte si jedno z témat uvedených ve skriptech (str. 30),

3.        vypracujte projekt sledování,

4.        individuálně absolvujte 6 hospitací různých sportovních odvětví (doporučuji zvolit si tréninkové jednotky různé výkonnosti, věku i pohlaví)

o  pokud budete mít zájem, můžete využít hospitační praxe pod vedením fakultních učitelů: 10., 11., nebo 12. 11. 2021 (vždy odpoledne),

5.        z každé hospitace zpracujte hospitační záznam na předepsaný formulář (skripta str. 75 – Příloha 6) a dále „speciální“ dle Vámi zvoleného tématu,

6.        výstupy ze sledování zpracujte do seminární práce v souladu s pokyny ve skriptech (str. 28-30),

7.        absolvujte návštěvu jednoho fitness nebo wellness centra,

8.        zpracujte seminární práci k problematice fitness nebo wellness centra na jedno z témat uvedených na straně 32, rozsah seminární práce 1 až 3 strany A4,

9.        všechny výše uvedené dokumenty odevzdávejte v tištěné formě na sekretariát KPPD (PaedDr. Lada Novotná, tel.: 22017 2011) nebo elektronicky

Zápočtové termíny:  31. 1. 2022: řádný termín, do 7. 2. 2022: I. opravný termín, do 11. 2. 2022: II. opravný termín

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte v konzultačních hodinách (pondělí 12:00 – 13:00 hod.), případně e-mailem (email@jirisuchy.cz).

Podrobné pokyny pro odbornou praxi I. jsou uvedeny ve skriptech: FLEMR L. a kol.: Pedagogické praxe  v tělesné výchově   a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021. V této publikaci jsou rovněž nezbytné materiály k dokumentaci a hodnocení praxe.

10. září 2021                                                                        

 

Hospitační praxe v tělovýchově: tematické okruhy pro seminární práci pro ZS 2021/2022

Nabízená témata jsou okruhy, které je potřeba konkrétně zacílit.

Téma může být vybráno a použito v rámci bakalářské práce.

1. Charakteristika průběhu srdeční frekvence a míra specifičnosti cvičení

2. Stimulace pohybových schopností – síla

3. Stimulace pohybových schopností – rychlost

4. Stimulace pohybových schopností – vytrvalost

5. Stimulace pohybových schopností – koordinace

6. Stimulace pohybových schopností – pohyblivost

7. Technická příprava

8. Taktická příprava

9. Prostředky a formy zotavení

10. Struktura tréninkové jednotky

11. Typologie trenéra

12. Motivace sportovců

13. Komunikace trenér – sportovec

14. Vztah trenér – sportovec a vztahy ve skupině

15. Diferenciace tréninku z hlediska věku, výkonnosti a specializace sportovců

Využití videa v tréninkovém procesu (včetně nahrání video sekvencí z tréninku – nutno projednat GDPR – nahrávat možno pouze dospělé sportovce)

Při zpracování seminární práce nezapomínejte na formální náležitosti, včetně přehledu použité literatury; písmo: Times New Roman 12, řádkování 1,5.

 

Hlavní doporučená literatura

TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014.FLEMR L. a kol.: Pedagogické praxe  v tělesné výchově   a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. dubna 2022 webmaster