informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

Trénink ve vyšší nadmořské výšce   

   (nMgr. 1/1 volitelný, 2 kredity, denní i kombinované studium)

Předmět úzce navazuje na cykly přednášek Sportovní trénink a Výkon a trénink ve sportu. Hlavním záměrem je prohloubení znalostí k problematice tréninkového procesu a pobytu ve vyšší nadmořské výšce, který je v současné době nedílnou součástí přípravy řady špičkových sportovců, především ve vytrvalostních sportech. V rámci předmětu se seznámíte s teoretickými aspekty tréninku ve vyšší nadmořské výšce a osvojíte si hlavní specifika tréninkového procesu ve vyšší nadmořské výšce. V rámci seminářů (formou ukázkového zatížení) bude prakticky ilustrován aktuní vliv vyšší nadmořské výšky na zátěž.

Rámcový obsah výuky:
Přednášky:
Druhy aklimatizace, definice nadmořské výšky
Fyziologické aspekty pobytu ve vyšší nadmořské výšce
Trénink ve vyšší nadmořské výšce (fáze a průběh aklimatizace – kritická období, reaklimatizace)
Tréninková střediska ve vyšší nadmořské výšce, alternativy tréninku ve výšce („bydlet v nížině – trénovat nahoře, bydlet nahoře – trénovat dole“)
Proč vytrvalci z Keni vyhrávají? Intermittent Hypoxic Therapy (přerušovaný hypoxický trénink)
Pozitiva a negativa tréninku ve vyšší nadmořské výšce
Plánování tréninku ve vyšší nadmořské výšce
Vliv inhalace různých koncentrací kyslíku na výkon a regeneraci
Semináře:
Ukázka fungování kyslíkového stanu
Ukázka Intermittent Hypoxic Therapy
Příklady plánování tréninku ve vyšší nadmořské výšce
Rámcové i detailní tréninkové plány pro pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce
Praktické vyzkoušení vlivu kyslíkového stanu
Kontrola trénovanosti ve vyšší nadmořské výšce

Požadavky na zakončení předmětu: zpracování seminární práce, prezentace projektu a výsledků seminární práce, aktivní účast na seminářích.
 

Publikace garanta předmětu k tématu semináře (řazeno chronologicky)
SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-246-2016-9.
BOUDÍKOVÁ, A., SUCHÝ, J. Význam vyšší nadmořské výšky v biatlonu – přehledová studie, Česká kinantropologie 15(1), 2012, s. 11-17.
JINDRA, M., VOMÁČKO, L., SUCHÝ, J. Analysis of Competitive Ski Mountaineering and the Use of a Hypoxic Environment, Journal of Outdoor activities 1, 2011, ISSN: 1802-3908, p. 57-69.
Pupiš, M., Babaríková, Z., Brunerová, L., Suchý, J. Vliv hyperoxie na úspěšnost střelby a průběh regenerace v basketbalu, Česká kinantropologie 15(1), 2011, ISSN: 1211-9261, s. 17-25.
JINDRA, M., VOMÁČKO, L., SUCHÝ, J. Analysis of Competitive Ski Mountaineering and the Use of a Hypoxic Environment, Journal of Outdoor activities 1, 2011, ISSN: 1802-3908, p. 22-35.
CHRÁSTKOVÁ, M., SUCHÝ, J. Názory trenérů lyžařů běžců na přípravu ve vyšší nadmořské výšce, Studia Sportiva 1, 2011, ISSN: 1303-2968, s. 145-153.
SUCHÝ, J., HELLER, J., BUNC, V. The effect of inhaling concentrated oxygen on performance during repeated anaerobic exercises, Biology of Sport 27(3), 2010, ISSN: 0860-021X, p. 169-175, (impakt faktor: 0,051).
SUCHÝ, J., TILINGER, P., PECHA, J. The influence of a ten-day stay at high altitude on athletes’ training effectivity and selected biochemical indicators, Journal of Outdoor activities 1, 2010, ISSN: 1802-3908, p. 39-46; autorský podíl: 85 %.
SUCHÝ, J., PUPIŠ, M. Využitie inhalácie koncentrovaného kyslíka pri krátkodobom zaťažení basketbalistiek, Exercitatio corpolis-motus-salus 2, 2010, ISSN: 1327-7310 s. 81-88.
SUCHÝ, J., PECHA, J. Shrnutí teoretických i praktických zkušeností s používáním přístroje Power Plate. Phys. Educ. Sport 20(2), 2010, ISSN: 1335-2245, s. 34-38.
S
UCHÝ, J., NOVOTNÝ, J., KORVAS, P. Možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti prostřednictvím inhalace koncentrovaného kyslíku ve vyšší nadmořské výšce a nížině. Exercitatio corpolis-motus-salus 1, 2010, ISSN: 1327-7310, s. 107-117.
SUCHÝ, J., NOVOTNÝ, J., TILINGER, P. Porovnání vlivu hyperoxie na krátkodobý anaerobní výkon v nížině a vyšší nadmořské výšce, Studia Sportiva 1, 2010, ISSN: 1303-2968, s. 17-23.
SUCHÝ, J. Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na OH ve Vancouveru a Londýně, Česká kinantropologie 13(3), 2009, ISSN: 1211-9261, s. 114-122.
SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Problematika tréninku ve vyšší nadmořské výšce z pohledu trenérů. Phys. Educ. Sport 18( 3-4), 2009, ISSN: 1335-2245, s. 4-8.
SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERIČ, T. Problém časové aklimatizace ve sportu, Studia Sportiva 2, 2009, ISSN: 1303-2968, s. 67-72.
SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERIČ, T. Současné trendy tréninku ve vyšší nadmořské výšce, Česká kinantropologie 13(2), 2009, ISSN: 1211-9261, s. 38-53.
SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIČKA, P., PECHA, J. Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity, Česká kinantropologie, 12(2),  Praha, 2008.
SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Některé aspekty adaptace na vysokohorské prostředí, In Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivit NŠC, Národné športové centrum, Bratislava, 2007.
SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostředí, NŠC revue, vol. 1, Bratislava, 2005.

Studijní literatura - monografie

DOVALIL, J. a kol. Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce, Praha: ČOV, 1999.
FUCHS, U., REISS, M. Höhentraining: das Erfolgskonzept der Ausdauersportarten (Trainerbibliothek 27). Münster: Philippka Verlag, 1990.
JOKL, E. (editor) Medicine and Sport: Exercise and altitude. Basel: S.K. Karger AG, 1968.
MILLET, G., SCHMITT, L. S'entraîner en altitude, Mécanismes, méthodes, exemples, conseils pratiques De Boeck,
2011.
SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-246-2016-9WILBER, L.,R. Altitude training and Athletic perfomance. Champaign: Human Kinetics,  2004.
WILMORE, J.H., COSTILL, D.L., KENNEY, W.L.  Physiology of Sport and Exercise-4th Edition w/Web Study Guide. Champaign:  Human Kinetics, 2008.

Doporučení na zajímavé články k tématu vyšší nadmořské výšce budou průběžně prezentovány v průběhu semináře.
časopis High Altitude Medicine & Biology vydávaný  International Society for Mountain Medicine v nakladatelství Mary Ann Liebert, Inc., Publisher.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 14. června 2021 webmaster