informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

Doporučená literatura

seminář hospitační praxe v tělovýchově

(v závorce jsou uvedena čísla tématických okruhů):

1)      Alter, M J. Science of flexibility. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1996. [7]

2)      Baechle, T R. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1994. [3, 4]

3)      Bukač, L., Dovalil, J. Inovace ledního hokeje: hra a trénink. Praha : Metodický dopis VS LH ÚV ČSTV, 1988. [1, 8, 9]

4)      Bukač, L., Dovalil, J. Inovace ledního hokeje: zatěžování. Praha : Metodický dopis VS LH ÚV ČSTV, 1989. [1, 2, 3 – 7]

5)      Bukač, L., Dovalil, J. Lední hokej. Trénink a výkon. Praha : Olympia, 1990. [1-17]

6)      Carlton, M. J., Carlton, J. L. Teaching sport skills. Study Guide. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1989. [10]

7)      Dintiman, G., Ward, B. and Tellez, T. Sport speed. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1997. [4]

8)      Dobrý, L., Semiginovský, B. Sportovní hry výkon a trénink. Praha : Olympia, 1988. [1 – 17]

9)      Dobrý, L. Integrace poznatků o pohybovém učení a jejich využití v praxi (I. a II.). Těl. Vých. Sport Mlád.  4 a 5, vol. 63, 1997. [10]

10)  Dobrý, L. Stadia pohybového učení v praxi (I. a II.). Těl. Vých. Sport Mlád.  vol. 63, 1997, č. 6 a 7. [10]

11)  Dovalil, J. a kol. Sportovní trénink (lexikon základních pojmů). Praha : UK, 1990. [1 – 17]

12)  Dovalil, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha : VMO ÚV ČSTV, 1986. [2 – 7]

13)  Fajfer, Z. Koordinační (obratnostní) schopnosti, pohyblivost (strečink) v systému tréninku hráče fotbalu. Brno : ČFS, 1990. [6 – 7]

14)  Fleck, S. J., Kraemer, W. J. Designing resistence training programs. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1997. [5]

15)  Grosser, M., Neumaier, A. Techniktraining. Theorie und Praxis aller Sportarten. Munchen : BLV Sportwissen, 1982. [10]

16)  Choutka, M., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. [1 – 17]

17)  Chu, D. A. Explosive power and strength. Complex Training for Maximum Results. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1996. [3, 4]

18)  Jirků, Z. Regenerace  a sport. Praha : Olympia, 1990. [12]

19)  Knížetová, V. Strečink, relaxace, dýchání. Praha : Olympia, 1989. [7]

20)  Komi, P. V. (ed.): Strength and Power in Sport. London : Blackwell Scientific Publications Ltd., 1992.

21)  Martens, R. Successful Coaching. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1997. [3]

22)  Pavliš a kol. Školení trenérů ledního hokeje. Vybrané obecné obory. Praha : ČSLH, 1995 [1 – 17]

23)  Roth, K. Taktik im Sportspiel. Schorndorf : Verlag Karl Hofmann, 1989. [11]

24)  Shephard, R. J., Astrand, P. O. (ed.): Endurance in Sport. London : Blackwell Scientific Publications Ltd., 1992. [5]

25)  Schmidt, R. A. Motor learning and performance. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1991. [8,10]

26)  Slepička, P. Psychologie koučování. Praha : Olympia, 1988. [14, 15, 16]

27)  Stiehler, G., Konzag, I., a Döbler, H. Sportspiele. Berlin : Sportverlag, 1988. [1 – 17]

28)  Svoboda, B., Vaněk, M. Psychologie sportovních her. Praha : Olympia, 1986. [14 - 16]

29)  Šebej, F. Strečink. Bratislava : Šport, 1989. [7]

30)  Vaněk, M. a kol. Psychologie sportu. Praha : Olympia, 1984. [14 – 16]

31)  Zatsiorsky, V. M. Science and practice of strenghth training, Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1995. [1, 3, 5]

Převzato z: Tilinger, P. (ved. Kol.): Pedagogické praxe v TVS, Praha, Karolinum, 2002, ISBN: 80-246-0515-5.   

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. července 2020 webmaster