informace pro studenty UK FTVS
 
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


přehled vyučovaných předmětů

Trénink ve vyšší nadmořské výšce (volitelný předmět)
 (nMgr. TVS, LS, 1/1, Z, 3 kredity) 

Seminář sportovního tréninku (povinně volitelný předmět)
 (nMgr. TVS, LS, 1/1, Zk, 4 kredity) 

Základy sportovního tréninku (volitelný předmět)
 (III. bc. MNG, ZS, 2/0, Zk, 3 kredity) 

Přednášky informace o sportovních odvětvích (povinně volitelný, koordinátor předmětu)
(I. bc MNG, ZS 3/0 Z, 3 kredity )

Seminář hospitační praxe ve sportu (povinný předmět)
 (III. TVS bc. TVS, ZS 0/4 Z, 3 kredity) 

Seminář pedagogické praxe I. (povinný předmět)
 (III. TVS bc. TVS, LS 0/4 klasifikovaný Z , 3 kredity) 

Seminář odborná praxe v tělovýchově II. (povinný předmět)
 (III. TVS bc. TVS, ZS 0/4 Z, 3 kredity) 

Studijní podklady k jednotlivým předmětům 

Kompletní přehled předmětů vyučovaných oddělením didaktiky sportu KPPD můžete nalézt zde.  

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 14. říjen 2019 webmaster