informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


přehled vyučovaných předmětů

Trénink ve vyšší nadmořské výšce (volitelný předmět, nMgr. Z) 

Seminář sportovního tréninku (povinně volitelný předmět, nMgr., Zk) 

Základy sportovního tréninku (volitelný předmět, III. bc. MNG, ZS, 2/0, Zk) 

Seminář hospitační praxe ve sportu (povinný předmět, (III. TVS bc. TVS, ZS) 

Seminář hospitační praxe ve škole (povinný předmět, III. TVS bc. TVS, LS klasifikovaný Z) 

Seminář odborná praxe I. a II. (volitelný předmět, III. TVS bc.) 

Studijní podklady k jednotlivým předmětům 

Kompletní přehled předmětů vyučovaných oddělením didaktiky sportu KPPD můžete nalézt zde.  

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 15. července 2021 webmaster