informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


aktuality

Pravidelné konzultační hodiny v průběhu prázdnin ruším.
Mimořádné konzultace po dobu prázdnin: 13. 7. (9:00 - 10:00) a 16. 8. (12:00 - 13:00). Jiné termíny pro předchozí domluvě e-mailem.

Prohlášení Výkonného výboru České kinantropologické společnosti k významu pohybu v každodenním životě člověka

Češi tloustnou a obézní s COVID-19 plní nemocnice. Odborníci bijí na poplach: Každodenní pohyb je nutnost!
Návrat pohybu do každodenního života je nezbytný!

Nakladatelství Karolinum letos vydalo monografii: Jan Busta, Milan Bílý, Jiří Suchý: Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu

V článku Distanční výuka a incidence Covid-19 (TVSM 2/2021), uvádím, že uzavření škol v souvislosti Covid19 není podloženo výzkumy, aneb „dříve jsme věřili v boha, nyní ve vědecké poznání“, ale bohužel občas nerespektujeme publikované poznatky
V TVSM 6/2020 shrnuji vliv vládních opatření souvisejících s Covid19 na kondici:
Inaktivita a vládní opatření v souvislosti s COVID-19
S kolegy jsme ve Studia Kinanthropologica (2/2020) publikovali článek
analyzující "Vývoj silové přípravy českého juniorského národního lyžařského týmu v posledních deseti letech"
V roce 2019 vydalo nakladatelství Karolinum monografii: Jan Pernica, Pavel Harsa, Jiří Suchý: Změny nálad při tréninku v hypoxii (ISBN:
9788024642499).

K otištění v časopise Frontiers of Physiology (impakt faktor: 3,394, třetí světově nejcitovanější časopis pro zátěžovou fyziologii) byl přijat článek: Martin Burtscher, Martin Niedermeier, Johannes Burtscher, Dominik Pesta, Jiri Suchy and Barbara Strasser: Preparation for Endurance Competitions at Altitude: Physiological, Psychological, Dietary and Coaching Aspects. A Narrative Review

V časopise Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 27(4), 2018 jsme publikovali zamyšlení nad současnými chybnými sankcemi za (údajné)  dopingové prohřešky: SUCHÝ, J. PERIČ, T. Nový stát („ANA“) se účastní MS v atletice aneb rozhodnutí WADA a motivace sportovců, vč. reakce Dr. Chlumského (vedoucí Úseku dopingových kontrol a monitoringu Antidopingového výboru ČR)

V rámci postgraduálního doktorského studia rád povedu Vaší doktorskou práci, nejlépe pak v jednom z následujících tématických okruhů:
pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce, limitní výkonnost - především u vytrvalostních sportů, aktuální témata sportovního tréninku.
Uvítám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní disertační práci je vždy nutný entuziasmus a hluboké specializované znalosti a "správné" kontakty. V rámci případné spolupráce nabízím především vstřícnost, vlídné zacházení, ale samozřejmě také pomoc s přípravou publikací.

V současné době s potěšením vedu disertační práce těchto doktorandů:
Mgr. Anny Čechové:
Energetická náročnost různých způsobů klasické techniky běhu na lyžích (na příkladu vrcholových běžců na lyžích)
Ms. Petry Hynčicové:
Synchronizace lokomoce s respirací biatlonu a bĕhu na lyžích u mládeže
Mgr. Jakuba Opočenského: srovnání tréninkového procesu a výkonnosti v běhu na lyžích v Norsku a ČR
Mgr. Jitky Polívkové: Využití hyperoxie pro zvýšení limitní výkonnosti na příkladu florbalu (konzultanti: PhDr. Radek Vobr, Ph.D. a ing. Pavel Vodička)
Mgr. Tomáše Korbeláře: Ladění formy ve vytrvalostních sportech s využitím hypoxických komor (konzultantka: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.) - studium přerušil
konzultant Mgr. et. ing. Petr Minaříka: Poruchy příjmu potravy, možnosti časné diagnostiky, intervence a implementace do trenérské praxe (vedoucí práce: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.)

Gratuluji k úspěšnému ukončení postgraduálního doktorského studia:
Mgr. Janu Bustovi, který obhájil práci na téma: "Vliv kondičních schopností na výkonnost ve vodním slalomu kategorie C1", konzultant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Janu Pernicovi, který obhájil disertační práci na téma: "Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii", konzultant: PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., et   Ph.D., MBA.
Mgr. Janu Pechovi
, který obhájil disertační práci na
téma: "Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Mgr. Adéle Boudíkové,
která obhájila disertační práci na téma: "Vliv vyšší nadmořské výšky na střelbu v biatlonu", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 15. července 2021 webmaster